Flight Log: Arrival (6th Mini Album) - Got7

"Flight Log: Arrival" là mini album thứ 6 của GOT7. Đây đồng thời cũng là album cuối cùng trong bộ ba "Flight Log" của boygroup nhà JYP với hai album trước lần lượt là "Flight Log: Departure" và "Flight Log: Turbulence".
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back